Lav retningslinjer for seksuel chikane i arbejdet

Uanset, om det er en kollega, chef, patient, beboer eller kunde, der udøver uønsket seksuel opmærksomhed mod en medarbejder, er det en god idé, hvis arbejdspladsen har nogle klare retningslinjer for den uønskede adfærd, som medarbejderne kan læne sig opad.

Særligt medarbejdere i omsorgssektoren konfronteres jævnligt med borgerens seksualitet i forbindelse med deres arbejde. Den seksuelle opmærksomhed kan være udtryk for en bevidst handling, men det kan også være ubevidst, fx hvis borgere med demens eller andre nedsatte mentale funktioner går rundt uden tøj på eller onanerer i det offentlige rum.

Mennesker er forskellige, og derfor har medarbejdere ofte forskellige holdninger til, hvordan de skal reagere overfor borgere, der udviser seksuel opmærksomhed. Samtidig har medarbejderne ofte forskellige forventninger til, hvordan deres kolleger og ledelse reagerer.

Læs mere om initiativer til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane fra andre medarbejder eller leder

Hvad kan man bruge retningslinjer til?

Klare og tydelige retningslinjer for, hvad der forventes af både medarbejdere og ledelse i forhold til seksuel chikane kan sikre, at kulturen og omgangsformen understøtter den enkelte medarbejders integritet. Retningslinjerne kan bidrage til, at medarbejderne føler sig mere trygge i arbejdet med borgere, der udviser uønsket seksuel opmærksomhed.

Retningslinjerne kan give medarbejdere og ledelse et fælles sprog og et professionelt ståsted. I forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjerne får medarbejderne mulighed for at tale om deres egne normer og grænser, og de kan finde frem til en fælles måde at håndtere seksuel opmærksomhed på og på den måde få et fælles fundament.

En fælles beredskabsplan

Retningslinjerne kan fungere som en fælles beredskabsplan for hele personalegruppen, hvis I beskriver, hvad der skal gøres og sættes i værk, hvis en medarbejder udsættes for seksuel opmærksomhed.

Hvad skal retningslinjerne indeholde?

Retningslinjerne skal skrives ned og bør løbende tilpasses efter behov. Emner for retningslinjerne kan fx være:

  • Daglig praksis med et åbent og positivt miljø omkring borgerens seksualitet.
  • Leder- og kollegastøtte ved seksuel opmærksomhed.
  • Personalets rettigheder i forhold til at sige fra og søge støtte i forbindelse med seksuel opmærksomhed.
  • Påklædning og personligt udtryk hos den ansatte for at forebygge seksuel opmærksomhed.
  • Etik og tavshedspligt.
  • Beredskabsplan ved overgreb.
  • Hvordan I tænker, at I professionelt kan arbejde med andre menneskers seksualitet.