Seksuel chikane: Hvad kan I gøre?

Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for at forebygge seksuel chikane, men hvis indsatsen mod seksuel chikane skal lykkes, skal alle niveauer på arbejdspladsen være med. Få gode råd til, hvad I kan gøre på de enkelte niveauer for at arbejde mod seksuel chikane.

Arbejdsmiljøloven slår fast, at arbejdsgiveren har et ansvar for at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen og for at håndtere det rettidigt, hvis det alligevel opstår.

I omsorgsplejen kommer medarbejderne ofte tæt på borgerne i forbindelse med deres arbejde og kan opleve uønsket seksuel opmærksomhed. Derfor kan det være en god idé at lave en seksualpolitik på arbejdspladsen.

Hvis seksuel chikane er et aktuelt problem på arbejdspladsen, er der en række initiativer, som arbejdspladsen kan sætte igang for at håndtere chikanen og forebygge, at det sker igen.

Uanset, om det er en kollega, chef, patient, beboer eller kunde, der udøver uønsket seksuel opmærksomhed mod en medarbejder, er det en god idé, hvis arbejdspladsen har nogle klare retningslinjer for den uønskede adfærd, som medarbejderne kan læne sig opad.

Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for at forebygge seksuel chikane, men hvis indsatsen mod seksuel chikane skal lykkes, skal alle niveauer på arbejdspladsen være med. Få gode råd til, hvad I kan gøre på de enkelte niveauer for at arbejde mod seksuel chikane.