Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og helbred

Det psykiske arbejdsmiljø omfatter mange forskellige faktorer. Kun få af disse faktorer er videnskabeligt undersøgt, og derfor er sikker viden om sammenhængen mellem de psykiske arbejdsmiljøfaktorer og det fysiske og psykiske helbred meget begrænset.

De forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø er kortlagt og beskrevet i et spørgeskema fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hent spørgeskemaet til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø

Siden 2012 har en stor international forskergruppe koblet data fra en række europæiske studier for at lave den indtil nu største undersøgelse om sammenhængen mellem psykiske arbejdsmiljø og risikoen for fysiske og psykiske helbredsskader.

Psykisk arbejdsmiljø og fysisk helbred

Forskergruppen har blandt andet fundet, at kombinationen af høje krav og lav kontrol på arbejdet og lange arbejdstider (55 timer eller mere om ugen) hænger sammen med en forhøjet risiko for åreforkalkning i hjertet, blodprop i hjernen og diabetes. Flere andre arbejdsmiljøfaktorer undersøges i øjeblikket.

  • Høje krav på arbejdet er fx, at man ofte oplever tidspres, store arbejdsmængder, højt arbejdstempo, tidspres ved uventede opgaver, at man står til rådighed uden for normal arbejdstid og/eller, at man har overarbejde.
  • Lav kontrol på arbejdet er, at man fx ikke har særlig megen indflydelse på, hvad man laver, ikke har indflydelse på beslutninger om arbejdet, at man kun har få muligheder for at lære nye ting.

Kilde: Det europæiske forskningsprojekt IPD-Work (Individual Participant Data metaanalyses in Working populations)

Psykisk arbejdsmiljø og psykisk helbred

Risikoen for at udvikle en depression kan hænge sammen med flere psykiske arbejdsmiljøfaktorer. Forskningen er dog begrænset af, at de fleste studier er baseret på deltagernes egne oplevelser af det psykiske arbejdsmiljø, og det giver nogle metodemæssige udfordringer og usikkerheder.

Kilde: IPD Work-konsortiet