Psykisk arbejdsmiljø og kroniske sygdomme

Et belastet psykisk arbejdsmiljø hænger sammen med en øget risiko for at udvikle visse kroniske sygdomme.

Er der høje krav og samtidig ringe mulighed for at få indflydelse på arbejdet - eller er arbejdsdagene meget lange, så belaster det medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.

Særligt 3 alvorlige sygdomme i fokus

Et belastet psykisk arbejdsmiljø kan muligvis øge risikoen for at udvikle visse kroniske sygdomme. Indtil nu har forskningen vist, at en kombination af høje krav og ringe indflydelse på arbejdet hænger sammen med 3 alvorlige sygdomme:

 • Åreforkalkning i hjertet (iskæmisk hjertesygdom).
 • Blodprop i hjernen (slagtilfælde).
 • Type 2-diabetes (sukkersyge).

Lange arbejdstider

Medarbejdere, der har en arbejdstid på 55 timer eller mere om ugen, har en øget risiko for åreforkalkning i hjertet og blodprop i hjernen. Kortuddannede, faglærte som ufaglærte, har desuden en forøget risiko for at udvikle type 2-diabetes (sukkersyge) ved meget lange arbejdstider, mens de lange arbejdstider ikke er forbundet med en forøget risiko blandt højtuddannede med høje stillinger

Er der sammenhæng mellem arbejdsmiljøet og fritiden?

Det er uklart, hvordan det psykiske arbejdsmiljø påvirker helbredet. En mulighed er, at et belastet psykisk arbejdsmiljø kan føre til en mere usund helbredsadfærd. Det kan fx være, at den sunde kost erstattes af fastfood, alkoholforbruget stiger, og lysten til at motionere daler eller forsvinder. Faktorer, der i det lange løb kan føre til sygdomme.

En anden mulighed er, at et belastet psykisk arbejdsmiljø kan føre til sundhedsskadelige, biologiske stressreaktioner i kroppen, der på sigt kan føre til åreforkalkning, slagtilfælde og sukkersyge. Den sikre videnskabelige viden om dette er dog ret begrænset.

Andre alvorlige sygdomme frikendt

Indtil videre har forskerne ikke fundet nogen sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og visse andre alvorlige sygdomme. Det drejer sig om:

 • Kræft
 • Forværring af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Forværring af astma
 • Inflammatoriske tarmsygdomme.

Fremtidens forskning om psykisk arbejde og fysisk sygdom

Udover krav og kontrol i arbejdet og lange arbejdstider fokuserer den igangværende og fremtidige forskning i det psykiske arbejdsmiljø på en række andre faktorer, der også kan spille en rolle for udviklingen af kroniske sygdomme:

 • Ubalance mellem indsats og belønning, dvs. hvis medarbejderen oplever at yde en større indsats end den, han eller hun oplever at blive belønnet for.
 • Organisatorisk uretfærdighed drejer sig om, hvorvidt medarbejderne oplever, at de bliver inddraget i de beslutninger, der træffes, og at alle bliver behandlet på en retfærdig måde.
 • Jobusikkerhed, dvs. hvis man er bekymret for at miste sit arbejde.
 • Dårlig ledelseskvalitet, fx hvis medarbejderen ikke oplever, at nærmeste leder sørger for gode udviklingsmuligheder, prioriterer trivslen på arbejdspladsen eller er dårlig til at planlægge arbejdet eller løse konflikter.
 • Lav social kapital, dvs. hvis samarbejdet mellem kolleger, mellem teams og mellem medarbejdere og ledelse fungerer dårligt.
 • Rolleuklarhed, dvs. hvis det er utydeligt, hvem der har ansvaret for at løse bestemte opgaver.
 • Rollekonflikter, hvor der er forskellige forventninger fra forskellige mennesker, og/eller modstridende opfattelser af egne og andres forventninger.