Mobning er et alvorligt problem, og det kan forekomme på alle arbejdspladser. Hvis mobning skal forebygges eller håndteres, kræver det handling fra arbejdspladsens side.

Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for at forebygge mobning, men hvis indsatsen mod mobning skal lykkes, skal alle niveauer på arbejdspladsen være med. Få gode råd til, hvad I kan gøre her.