Kan man forebygge mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen?

Årsagerne til mentale helbredsproblemer kan skyldes omstændigheder og oplevelser, man har haft gennem et helt liv. Derfor er det komplekst at forebygge mentale helbredsproblemer, men man kan gøre forskellige indsatser for at styrke den mentale sundhed og skabe robusthed.

Selvom det mentale område er komplekst, kender man til indsatser, der kan styrke den mentale sundhed og robusthed. Det er indsatser, der sigter efter at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og skabe rammer på arbejdspladsen, der har en beskyttende effekt på de ansattes mentale sundhed.

Det er fx rammer, der skal sikre, at medarbejderen har indflydelse på eget arbejde, og at der er balance mellem krav og ressourcer. Også indsatser, som mindsker stress, kan forbedre den mentale sundhed og til dels forebygge udviklingen af mentale helbredsproblemer.

Hvordan fremmer man den mentale sundhed på arbejdspladsen?

Forskning har kortlagt en række faktorer på arbejdspladsen, der har en positiv effekt på den mentale sundhed og arbejdsevnen hos de ansatte.

Det er især faktorer som:

  • god ledelse
  • indflydelse på eget arbejde
  • social støtte
  • balance mellem krav og ressourcer
  • anerkendelse, belønning og forudsigelighed.

Desuden viser forskning, at hvis man trives, og målene for ens opgaver er tydelige, er man mere engageret og produktiv. Og man har mindre risiko for at udvikle mentale helbredsproblemer.

Det er dog forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvor man kan sætte ind for at fremme den mentale sundhed hos de ansatte. Det kan afhænge af, om der fx er et højt arbejdspres, mange konflikter, risiko for vold mod de ansatte, eller om arbejdspladsen måske er midt i en omfattende forandringsproces.