Viden om mental sundhed

Mental sundhed er forbundet med engagement, produktivitet, kreativitet og evne til at vise omsorg. Det handler om at have det godt med sig selv og sit liv og om at kunne fungere godt i sin dagligdag. Mental sundhed er desuden vigtig for vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk – og dermed bidrage positivt til samfundet.

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv og sit liv og om at fungere godt i sin dagligdag.

Årsagerne til mentale helbredsproblemer kan skyldes omstændigheder og oplevelser, man har haft gennem et helt liv. Derfor er det komplekst at forebygge mentale helbredsproblemer, men man kan gøre forskellige indsatser for at styrke den mentale sundhed og skabe robusthed.