Hvad kan du selv gøre som medarbejder for den mentale sundhed?

Det gælder om at sige til og sige fra, hvis du oplever, at der er ting i arbejdsmiljøet, som påvirker din trivsel negativt. Jo tidligere du gør noget, desto hurtigere og bedre kan du forebygge, at arbejdsmiljøet påvirker din mentale sundhed negativt.

Når man har et godt arbejdsmiljø, bliver det lettere at overkomme udfordringer og fungere på arbejdspladsen, selvom man ikke er helt på toppen.

Som medarbejder kan du være med til at forebygge, at du går ned med flaget ved at sige til, når der er elementer i arbejdsmiljøet, der påvirker dig negativt.

Det kan blandt andet være:

  • Hvis der er forhold på arbejdspladsen, som presser dig eller gør dig usikker og mindre glad. Måske kan I gøre noget anderledes – overvej, hvordan du kunne tænke dig, det kom til at blive.

  • Hvis du har symptomer på stress, angst eller depression, og de står på i længere tid.

  • Hvis du skal have hjælp til at prioritere i dine opgaver. Når du er presset, mister du nemt overblikket.

  • Hvis du oplever en ubalance mellem kravene i dit arbejde og dine ressourcer. Det kan fx være balancen mellem arbejdsbyrde og den tid, du har til rådighed. Det kan også være, at du mangler nogle kompetencer til at løfte en opgave.

Hvis du oplever noget af ovenstående, bør du kontakte din chef.

Det er din chef, som kan hjælpe dig med at finde løsninger, så du kan blive i dit job, selvom du har problemer. Hvis I har en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, kan du også tale med vedkommende, eller du kan henvende dig til din fagforening.

Hvis du er nervøs for, hvordan din chef vil reagere, eller du har svært ved at sætte ord på det, der går dig på, kan du overveje først at tale det igennem med en kollega, som du har tillid til.

Justering af arbejdet kan være del af en løsning

Hvis du er ved at gå ned med flaget, vil det ofte kunne hjælpe dig, hvis du sammen med din leder justerer din arbejdssituation i en periode. I kan se på dine opgaver, din arbejdstid og dit samarbejde med kolleger og kunder for at give dig mere plads og overskud. I kan også se på, om din arbejdsplads og din arbejdstid kan indrettes, så du har mulighed for mere ro og flere pauser.

Samtidig er det en god ide at holde dig for øje, at din evne til at tænke klart og gøre det rigtige for dig selv ofte forringes, hvis du er i krise. Derfor kan det være vigtigt at få hjælp fra din chef til at prioritere og omstrukturere dine arbejdsopgaver, så du får mere overskud.

Hvis du føler, at du har brug for professionel hjælp, kan du henvende dig til din læge, en psykolog eller en psykiater. Hvis din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, kan du muligvis få støtte og hjælp gennem den.

Hvis du oplever angst, føler dig stresset eller deprimeret, eller du er i tvivl om, hvorfor du har det, som du har det, kan du kontakte Psykiatrifondens telefonrådgivning på telefonnummer 39 25 25 25. Du forbliver anonym, og hjælpen er gratis. Du kan også ringe på samme nummer, hvis du er misbruger eller ikke trives på anden vis.

Hvis du har brug for behandling

Hvis du har begyndende stress, angst eller depression, vil en tidlig indsats og den rette behandling øge dine chancer for at blive i arbejde eller vende varigt tilbage efter sygefravær. Derfor bør du prøve at få en vurdering fra din læge om behandlingsmulighederne så hurtigt som muligt.

Hvis du har behov for behandling, er det vigtigt, at du får den rigtige behandling. Man skal ikke behandles for stress, hvis man har angst eller depression – og omvendt.

Du bør derfor bede om en plan for behandlingen fra den behandler, du går hos, uanset om det er din læge, en psykiater eller en psykolog, så fx en samtalebehandling eller en medicinsk behandling ikke kører i tomgang. Du skal mærke, at du får det bedre.

Hvis du fortsat er i arbejde, bør behandlingen desuden kobles til en plan for, hvordan du kan være i dit job med de problemer, du har. Planen skal tage hensyn til, hvad du kan klare, og hvilke tilpasninger der kan foretages.

Hvad siger du til kollegerne?

Det kan nogle gange være svært at fortælle sine kolleger om sin tilstand, men det er vigtigt, at de får at vide, hvis der kommer til at ske justeringer af din arbejdssituation og rolle på arbejdspladsen.

Når kollegerne kender de nye aftaler, du har indgået med lederen, og har kendskab til dine begrænsninger, har de nemmere ved at være forstående og støtte dig. De behøver ikke at kende detaljerne for at kunne tage hensyn, men de skal vide, at du for en periode har ændret vilkår.

Hvis du gerne vil undgå at snakke med dine kolleger om din tilstand, kan du aftale med din chef, at han eller hun fortæller kollegerne om justeringerne af din rolle på arbejdspladsen, og at du er lige nu har brug for mere rum.

Hvis du derimod ønsker, at dine kolleger ved, hvordan du har det, kan du aftale med din chef, at du selv fortæller dem det, du synes, de bør vide.

Hvis du har en kollega, som du kan snakke med, og som kan hjælpe dig med at klare svære situationer i starten, kan det være en stor hjælp. Overvej derfor, om du har en kollega, du er særlig tryg ved og snakker godt med, som du kan bruge som sparringspartner.

På hjemmesiden mentalsundhed.dk finder du spørgsmål, svar og værktøjer, som kan hjælpe dig, hvis du er ved at gå ned med flaget eller skal tilbage på arbejde efter sygefravær. Du finder også gode råd om, hvad du kan gøre for at trives og have det godt på jobbet.

Få flere gode råd, værktøjer og viden på mentalsundhed.dk