Hvad kan du gøre som kollega for den mentale sundhed?

Som medarbejder kan du gøre meget for at sikre et godt arbejdsmiljø og hjælpe kollegaer, der udviser tegn på stress eller andre mentale helbredsproblemer.

Som medarbejder kan du og dine kolleger være med til at sikre et arbejdsmiljø, der fremmer trivslen og forebygger mentale helbredsproblemer. Det kræver blandt andet, at I løbende taler med hinanden og med jeres chef om, hvordan I løser jeres opgaver med de ressourcer og kompetencer, som I har.

Tag snakken med en presset kollega

Hvis du alligevel oplever, at en kollega viser tegn på at være presset i en periode, kan du tage fat i kollegaen og spørge åbent ind til, om alt er okay. Du skal passe på ikke at fælde dom eller presse kollegaen til et svar. Spørg i stedet nysgerrigt og åbent ind og fortæl evt. om de tegn, du har bemærket, der bekymrer dig.

Du kan fx sige: "Det, du fortæller mig, kan være tegn på, at du er ved at gå ned med flaget. Jeg synes, du skal få det tjekket hos din læge og snakke med chefen."

Pas på med at slå det hen ved at sige: ”Det skal nok gå. Du skal bare fokusere på, at du er en dygtig medarbejder, og så går det over igen.” En kommentar af den art kan føles som en afvisning – et udtryk for, at du ikke tager vedkommende alvorligt.

Hvis din kollega selv fortæller, at han eller hun er presset, skal du anbefale kollegaen at tage en snak med jeres chef eller leder. Det er sammen med chefen, der kan findes løsninger, som tager hånd om problemerne.

Hvis din kollega er nervøs for at fortælle chefen, at han eller hun har svært ved at klare sine opgaver og ikke er på toppen, har I måske en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, I kan tale med. Ellers kan I få gode råd hos jeres fagforening, eller din kollega kan kontakte sin læge.

Din kollega kan nogle gange fortsætte på arbejdet

Din kollega kan have det så dårligt, at han eller hun ikke kan arbejde. Men man kan godt gå på arbejde, selvom man er presset, ked af det eller nervøs i en periode. Faktisk kan det nogle gange hjælpe til, at man kommer sig, hvis man bare får plads. Det forudsætter, at man er på en arbejdsplads, hvor der er åbenhed, så man kan fortælle om det, der går én på, og at der er vilje til at tilpasse opgaverne i en periode.

En længere sygemelding kan omvendt føre til, at din kollega føler sig isoleret derhjemme. Og den manglende kontakt til arbejdspladsen kan betyde, at kollegaens tanker om problemerne får frit løb.

Få flere gode råd og find en lang række værktøjer, som kan hjælpe jer videre