Mental sundhed: Hvad kan I gøre?

Gode arbejdsforhold er med til at bevare og styrke den mentale sundhed for mange mennesker. Alle niveauer på en arbejdsplads kan gøre noget for at fremme den mentale sundhed.

Som arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller medlem af MED-udvalget er du en nøgleperson på arbejdspladsen, der kan hjælpe ledelsen med at sikre et godt arbejdsmiljø og medarbejdernes mentale sundhed.

Som medarbejder kan du gøre meget for at sikre et godt arbejdsmiljø og hjælpe kollegaer, der udviser tegn på stress eller andre mentale helbredsproblemer.

Som leder har du et særligt ansvar for, at dine medarbejdere trives, og at arbejdspladsen ikke påvirker deres mentale sundhed negativt. Her er en række forslag til at forebygge problemer med mental sundhed.

Det gælder om at sige til og sige fra, hvis du oplever, at der er ting i arbejdsmiljøet, som påvirker din trivsel negativt. Jo tidligere du gør noget, desto hurtigere og bedre kan du forebygge, at arbejdsmiljøet påvirker din mentale sundhed negativt.