Mental sundhed er forbundet med engagement, produktivitet, kreativitet og evne til at vise omsorg. Det handler om at have det godt med sig selv og sit liv og om at kunne fungere godt i sin dagligdag. Mental sundhed er desuden vigtig for vores evne til at klare os socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk – og dermed bidrage positivt til samfundet.

Gode arbejdsforhold er med til at bevare og styrke den mentale sundhed for mange mennesker. Læs her, hvad I kan gøre for at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen, og hvad man kan gøre, hvis nogen begynder at vise tegn på mentale helbredsproblemer og dårlig trivsel.