Fakta om danskere med funktionsnedsættelse

Flere danskere lever i dag med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der stadig gør det muligt for dem at være på arbejdsmarkedet. Det kan både svare sig økonomisk og samtidig gavne det psykiske arbejdsmiljø at arbejde med fastholdelse og inklusion.

Godt 750.000 personer af den danske befolkning i alderen 16-64 år (svarende til 26 pct.) vurderer, at de har en fysisk funktionsnedsættelse og 250.000 personer (9 pct.) vurderer, at de har en psykisk funktionsnedsættelse.

Kilde: Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse, SFI

Færre med psykisk lidelse i beskæftigelse

For personer med handicap var beskæftigelsesandelen 43,9 pct. i 2012 mod 77,5 pct. blandt personer uden handicap. I 2012 var der 13,9 pct., der havde en psykisk lidelse som dominerende handicap. Kun 24,2 pct. af personerne med en psykisk lidelse er i arbejde. Der er en væsentligt lavere beskæftigelsesandel blandt personer med en psykisk lidelse som dominerende handicap end blandt personer med et fysisk handicap.

Kilde: Handicap og beskæftigelse, Udviklingen mellem 2002 og 2012, SFI

På arbejde på almindelige vilkår

Flere personer med et handicap eller et længevarende helbredsproblem er på arbejdsmarkedet på helt almindelige vilkår. De er ikke registreret på nogen måde og får arbejdslivet til at fungere med et handicap. Det kan skyldes, at funktionsnedsættelsen ikke har nogen større betydning for det pågældende job, eller at der er kompenseret for funktionsnedsættelsen gennem arbejdspladsindretning, tilretning af arbejdsopgaver eller andet.

Læs mere om, hvad arbejdspladsen kan gøre for at inkludere nye medarbejdere