Medarbejder med nedsat arbejdsevne – vær ærlig, men fortvivl ikke

Som medarbejder med nedsat arbejdsevne skal du være åben om betydningen af den nedsatte arbejdsevne, men samtidig forsøge at huske dine styrker og erfaringer. På den måde kan kolleger og chefer bedst afstemme forventninger og stille arbejdsopgaver til dig.

Når man står uden for arbejdsmarkedet i længere tid, får man sjældent nye, konkrete erfaringer og oplevelser med ens styrker, og hvordan man kan bidrage. Det kan give et hak i selvtilliden og få selv den bedste til at tvivle på sit værd.

Her er gode råd fra chefpsykolog fra Psykiatrifonden, Michael R. Danielsen, til, hvad du som medarbejder med nedsat arbejdsevne kan gøre for at fremme inklusionen på arbejdsmarkedet.

Sæt dine ressourcer før dine begrænsninger

Det er vigtigt, at du forsøger at lægge tvivl og bekymring bag dig, og at du fortæller om dine positive egenskaber og dine evner før grundene til dit fravær på arbejdsmarkedet.

Vær opmærksom på, at det i nogle sammenhænge betyder, at du skal vende tingene og nogle af dine vaner på hovedet.

Mange bliver desværre som følge af et langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet over-optagede af de gode grunde til fraværet. Husk på, at grundene til dit fravær er dine alene og ikke noget, du behøver at stå til ansvar eller regnskab for.

Vær ærlig

Vær ærlig om dine styrker. Og vær ærlig om, hvad dine bekymringer går på i forbindelse med at skulle vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vær ærlig om antallet af opgaver og graden af ansvar, du oplever at kunne tage på dig.

Vær åben

Vær åben over for din leder og dine kolleger om, hvad det er i arbejdet, der fungerer for dig og om det, der udfordrer dig.

Hav tillid til, at det er den bedste måde at skabe resultater og gode arbejdsbetingelser på. Respekter dine egne grænser Det er naturligt, at dine omgivelser vil udvise nysgerrighed om dine tidligere arbejdspladser. Et langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet kan give anledning til spørgsmål om hvorfor og hvordan. Her er det vigtigt at respektere din egen grænse for, hvad du har lyst til at fortælle, og hvad du selv synes er ok for dig at dele med din nye arbejdsplads.

Tænk på, hvad du selv synes er rimeligt, at dine kolleger fortæller om sig selv, når det I først og fremmest har til fælles, er arbejdspladsen.

Stil krav

Mange, der har stået uden for arbejdsmarkedet gennem længere tid, kan være i tvivl om, hvornår og i hvor høj grad, det er ok at stille krav til deres kolleger og ledelse. De kan få en oplevelse af, at de måske ikke har samme muligheder for at sige til og fra som deres omgivelser. Husk derfor, at det er i alles interesse at få skabt velfungerende rammer om opgaveløsningen. Og at dine omgivelser er afhængige af, at man i fællesskab løbende snakker om forventninger.

Hvis du ikke er tydelig i forhold til, hvordan arbejdet fungerer for dig og påvirker dig, så er det ikke muligt for andre at lave nødvendige ændringer.

Kilde: Tidligere chefpsykolog Michael R. Danielsen, Psykiatrifonden

Grafik: Medarbejder med nedsat arbejdsevne