Inklusion: Hvad kan I gøre?

Med interesse, dialog og åbenhed på arbejdspladsen kommer man langt i bestræbelsen på at inkludere medarbejdere med en funktionsnedsættelse.

Med interesse, dialog og åbenhed på arbejdspladsen kommer man langt i bestræbelsen på at inkludere medarbejdere med en funktionsnedsættelse.

Hør medarbejdere og ledere fortælle, hvordan de i praksis bruger de forskellige ordninger, som kompenserer for handicap på jobbet.

Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og bygger på erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden på området.