Jobusikkerhed, arbejdsevne og troen på sig selv

Forandringer kan påvirke en arbejdsplads både positivt og negativt. Men også den enkelte medarbejder kan blive påvirket. Det gælder bl.a. medarbejderens arbejdsevne og tro på sig selv. Også øget jobusikkerhed er en typisk konsekvens, når en arbejdsplads står over for forandringer.

Når der skal ske forandringer på en arbejdsplads, kan medarbejderne være bekymrede for at miste deres job. Usikkerheden kan naturligvis opstå i forbindelse med nedskæringer, men også andre forandringer kan indebære, at medarbejderne oplever jobusikkerhed.

Forandringer skaber usikkerhed i jobbet

Hvordan påvirker usikkerhed i jobbet medarbejderne? Se interview med Johan Simonsen Abildgaard, forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Videoen er et uddrag af en længere video. 

Se videoen i fuld længde.

Nedskæringer

En gruppe finske forskere har undersøgt sammenhængen mellem nedskæringer og medarbejdernes helbred. Her viste det sig, at større nedskæringer påvirkede længden af medarbejdernes sygefravær, særligt når de oplevede følgende negative ændringer i deres arbejdsmiljø:

 • Større jobusikkerhed
 • Større fysiske krav
 • Mindre indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og beslutningsprocesser.

Medarbejderne kan også opleve jobusikkerhed, selvom der ikke er tale om nedskæringer. Et studie viser, at medarbejdere, der har været igennem et ejerskifte (fx fusion eller opkøb), oplever større jobusikkerhed – selv efter 5 år.

Kilde: Wiezer et al., 2011

Beskyttende faktorer

Medarbejdernes oplevelse af jobusikkerhed hænger sammen med både personlige og organisatoriske ressourcer. I en undersøgelse kunne man fx se, at de medarbejdere, der havde mindst jobusikkerhed efter 5 år, var dem, der ved undersøgelsens begyndelse havde oplyst, at de:

 • havde en høj grad af selvbestemmelse (vedrørende arbejdsopgaver, arbejdstempo og hvem de skulle samarbejde med)
 • oplevede god overensstemmelse mellem indsats og belønning i arbejdet
 • modtog social støtte fra deres kollegaer
 • generelt havde stor tiltro til egne evner.

Helbredsrisiko

Forskningen viser også, at den jobusikkerhed, som kan opstå i forbindelse med organisationsændringer, kan påvirke medarbejdernes helbred. Jobusikkerhed kan eksempelvis føre til:

 • forværret selvvurderet helbred
 • dårligt psykisk helbred
 • iskæmisk hjertesygdom
 • forhøjet blodtryk
 • forhøjet BMI

Læs mere om helbredsmæssige konsekvenser af forandringer

Arbejdsevne

Arbejdsevne handler om, hvordan medarbejderen selv oplever sin evne til at klare de fysiske og mentale udfordringer i arbejdet.

Medarbejdere, som oplever, at en forandring giver dem en dårligere position på arbejdspladsen, kan opleve, at deres arbejdsevne bliver ringere. Omvendt ser det ud til, at arbejdsevnen fastholdes blandt de medarbejdere, som oplever, at deres position er forbedret efter forandringen.

Ældre medarbejdere og medarbejdere, der i forvejen har lav trivsel, er sårbare grupper under en forandring. De vil med større sandsynlighed opleve en forringet position i forbindelse med forandringer. Det kan senere føre til dårligere trivsel.

Tro på sig selv

Medarbejdernes tro på sig selv og deres muligheder for at klare en given opgave spiller også en rolle i forandringer. Medarbejdere, der tror på egne evner, er i højere grad fokuserede på at finde hensigtsmæssige løsninger på problemerne i forbindelse med forandringer. De er i højere grad tilpassede forandringen, bl.a. med en højere jobtilfredshed og identifikation med den nye organisation.

Også måden selve forandringsprocessen bliver gennemført på hænger sammen med medarbejdernes tro på egne evner. De medarbejdere, som oplever, at en forandring bliver gennemført på en god måde, har også en højere grad af tro på egne evner.

Kilder: Wiezer et al., 2011; Amiot et al. 2006; Kivimäki et al. 2000; Kivimäki et al., 2001b; Pollard, 2001; Ferrie et al., 2001.

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten (pdf).