Forandringers helbredsmæssige konsekvenser

Forandringer kan medføre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser hos de ansatte.

Organisatoriske forandringer kan have store negative konsekvenser for medarbejdernes trivsel og helbred på en arbejdsplads.

Som udgangspunkt gælder det, at jo større forandringen er, og jo mere den griber ind i medarbejdernes arbejdsliv, jo større vil konsekvenserne være. Det viser resultaterne fra det internationale projekt 'Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms (PSYRES)'.

Også positive konsekvenser

Forandringer kan også have positive konsekvenser for medarbejdernes trivsel og helbred. I de tilfælde, hvor medarbejderne har et positivt syn på forandringen, oplever de højere engagement og jobtilfredshed, mens de i mindre grad har intentioner om at skifte job.

Læs mere om reaktioner på forandringer

Studier af forandringer og helbred

Flere videnskabelige studier har fundet en sammenhæng mellem forandringer og en forværring af medarbejdernes trivsel og helbred, heriblandt:

  • forhøjet dødelighed
  • generelle helbredsproblemer og depression
  • muskelsmerter
  • øget risiko for psykiatrisk lidelse.

Kilder: Wiezer et al. 2011; Oreg et al., 2011; Kivimäki et al., 2000; Kivimäki et al., 2001; Kivimäki et al., 2003; Browning et al., 2012; Vahtera et al., 2004; Väänänen et al., 2011; Grunberg et al., 2008.

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten (pdf)