Forandringer kan føre til ændrede relationer

Forandringer kan påvirke de sociale relationer mellem de ansatte på arbejdspladsen.

De sociale relationer mellem de ansatte kan blive påvirket både positivt og negativt i forbindelse med en forandringsproces.

Konflikter

Forandringer skaber som regel usikkerhed blandt de ansatte. Det kan øge konflikterne på arbejdspladsen.

Eksempelvis kan der i forbindelse med nedskæringer opstå konkurrence mellem ansatte, der kæmper om de samme stillinger. Det kan især være et problem, hvis det ikke er klart for medarbejderne, hvilke kriterier ledelsen lægger til grund for nedskæringerne.

Længere forandringsprocesser kan medføre flere konflikter medarbejderne imellem, hvilket kan føre til mindre jobtilfredshed. Ligeledes kan der opstå flere konflikter mellem medarbejdere og ledere, som igen kan føre til både mindre jobtilfredshed og øget sygefravær hos medarbejderne.

Social støtte

Forandringer på en arbejdsplads kan medføre et øget behov for social støtte hos de ansatte. Både kolleger, gruppen, ledelsen og organisationen som helhed er kilder til den sociale støtte. God social støtte kan hjælpe de ansatte med at håndtere organisatoriske forandringer.

Social støtte er en vigtig ressource, som kan være med til at mindske medarbejdernes oplevelse af stress og belastninger i forbindelse med en forandring.

Forandringer kan medføre, at medarbejdere søger støtte hos hinanden. Dette kan have en positiv effekt på de sociale relationer mellem medarbejderne.

Læs mere om, hvordan medarbejderne i gruppen kan støtte hinanden

Mindre støtte fra ledelsen

Medarbejdere kan føle, at støtten fra deres nærmeste leder bliver mindre i forbindelse med forandringer.

Længerevarende forandringer kan føre til mindre støtte fra ledelsen, som igen kan føre til lavere jobtilfredshed og arbejdsdedikation samt højere sygefravær og følelsesmæssig udmattelse hos medarbejderne.

Kilder til denne side: Wiezer et al., 2012; Väänänen et al., 2004; Fugate et al., 2002; Wiezer et al., 2011.

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten (pdf)