Forandringens faser

Faserne i en forandringsproces giver forskellige udfordringer og opgaver for ledelse og medarbejdere.

En forandringsproces kan deles op i forskellige faser. En enkel måde at gøre det på er at skelne mellem tiden

  • før forandringen
  • under forandringen
  • efter forandringen.

I virkeligheden vil de enkelte faser som regel påvirke og overlappe hinanden og gøre processen mere kompleks.

Forandringsprocessen er forbundet med en række forskellige opgaver for ledelsen og medarbejderne. Det er forskelligt, hvor parate medarbejdere og arbejdsgrupper er til at understøtte forandringen. Derfor er det vigtigt for ledelsen at være opmærksom på de forskellige faser og vide, hvad de kan gøre.

Læs mere om reaktioner på forandringer

Før forandringen

Jo bedre medarbejderne er forberedt på forandringen, jo bedre vil de være i stand til at håndtere de udfordringer, forandringen bringer.

For de fleste medarbejdere bliver en forandring til virkelighed, så snart den er offentliggjort. Medarbejdere kan allerede på dette tidspunkt opleve usikkerhed, som kan have betydning for deres motivation, helbred og sygefravær.

Medarbejdernes reaktion på forandringerne hænger sammen med flere forhold før forandringen. For eksempel har en positiv selvopfattelse, tillid til ledelsen og social støtte betydning for, om medarbejderne reagerer positivt på forandringer.

Når medarbejderne oplever, at forandringen implementeres efter overvejelse og planlægning, mindskes den psykologiske usikkerhed, og der opstår en mere positiv reaktion.

Under forandringen

I denne fase bliver forandringsplanerne mere konkrete. Ved afskedigelser kommer der fx klarhed over, hvem der skal forlade arbejdspladsen. Perioden varer indtil den dag, hvor alle afskedigede har forladt arbejdspladsen. Nogle gange kan denne periode være langvarig, fx op til et halvt år, andre gange er perioden kort, fx en uge.

Også i denne periode kan forandringen have betydning for medarbejdernes jobtilfredshed, engagement, tillid og intention om at skifte job.

Efter forandringen

Forandringsprocessen er ikke slut, når selve forandringen er gennemført. Medarbejderne skal nu til at vænne sig til de nye procedurer og arbejdsgange, og det kan også påvirke deres trivsel. Selvom medarbejdere eksempelvis har overlevet en nedskæringsrunde, kan de fortsat føle sig usikre på deres jobsituation i fremtiden. Ligeledes kan forandringer give et knæk i tilliden til arbejdspladsen. 

Kilder:

Kieselbach et al., 2009; Pahkin et al., 2012; Wanberg & Banas, 2000; Fugate et al., 2002; Wiezer et al., 2011; Armstrong-Stassen et al., 2001; Lee & Teo, 2005.

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten (pdf).