Organisationen og forandringer på arbejdspladsen

Hvad kan man gøre på organisationsniveau for at sikre et godt arbejdsmiljø, når der sker forandringer på arbejdspladsen?

De overordnede rammer for en forandringsproces bliver sat på arbejdspladsens organisationsniveau. Organisationsniveauet er repræsenteret ved:

  • Øverste ledelse
  • Samarbejdsudvalg
  • MED-udvalg
  • Arbejdsmiljøorganisation
  • HR-/personaleafdeling.

Når der skal ske større forandringer, bør organisationen være på forkant og lede forandringsprocessen på en måde, der tager hensyn til det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne.

3 faktorer er særligt vigtige, hvis man vil tage hensyn til medarbejdernes trivsel under en forandringsproces:

Kommunikation
Involvering af medarbejderne
Støtte

Klik på de 3 faktorer og læs, hvad man på organisationsniveau kan gøre for at sikre trivslen, når arbejdspladsen skal gennemgå forandringer.