Støtte til ledere og mellemledere under en forandringsproces

Mellemledere har både ansvar for at gennemføre forandringen, men rammes også af den. Det kan give et behov for at også mellemlederen støttes.

Der kræves meget af mellemledere under en forandringsproces. De bør derfor overveje, om de har brug for støtte for at kunne udfylde deres roller.

De skal både støtte medarbejderne og være dem, som overbringer eventuelle dårlige nyheder.

De er også selv underlagt forandringen og involverede i at gennemføre den. Samtidig skal de lede deres egen afdeling og tage sig af pressede medarbejdere. De ved både for meget og for lidt, og de skal samtidig besvare medarbejdernes spørgsmål så åbent og ærligt som muligt.

Den støtte, man som mellemleder kan have behov for, kan fx være:

  • coaching
  • konkret støtte i vanskelige situationer, fx ved at HR-afdeling deltager på møder med medarbejderne
  • grupperådgivning sammen med andre mellemledere
  • mentorordninger, hvor mellemledere med stor erfaring i at gennemføre forandringer kan vejlede dem med mindre erfaring
  • vejledning omkring forandringsprocessen fra øverste ledelse eller HR-afdeling på baggrund af en vurdering af mellemlederens ledelseskvalifikationer
  • uddannelse i kommunikative færdigheder

Uddannelse i at gennemføre forandringer

Mellemledere skal kunne planlægge og gennemføre forandringer og kan derfor have behov for uddannelse i ledelse af forandringer.

Uddannelse kan styrke mellemlederens færdigheder i at engagere sig i følsomme diskussioner og situationer med medarbejderne under forandringen. Det vil desuden sikre, at de er i stand til at gennemføre de praktiske forandringer på lokalt niveau.

Kilde: Forslagene til initiativer beskrevet på denne side stammer fra 4 PSYRES-workshops. (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms. Et projekt med deltagelse af fire forskningsinstitutioner i henholdsvis Finland, Holland, Polen og Danmark.