Involvering – ledere og mellemledere

Mellemledere er et afgørende kontaktled mellem topledelsen og medarbejderne og har en indgående viden om de lokale forhold på arbejdspladsen.

Bidrag med viden

Mellemlederne bør deltage aktivt i forandringsprocessen. Deres viden om lokale forhold på arbejdspladsen kan bruges både til at påvirke, hvordan omstruktureringen gennemføres og hvordan den fremtidige arbejdsplads skal se ud.

Samtidig bør mellemlederne have bemyndigelse til at træffe beslutninger og sørge for, at forandringerne gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til deres medarbejdere og den lokale organisation.

Roller

Mellemledere kan have flere roller under en forandringsproces, og de kan have svært ved at udfylde dem alle. Ligeledes kan arbejdsbyrden for mellemlederne blive for stor, eller de kan mangle de nødvendige kompetencer.

Samtidig må de ikke glemme den daglige ledelse. Derfor bør mellemledere fra starten gøre det klart for ledelsen, hvilke rolle de kan udfylde, og hvilke de helt eller delvist kan overdrage til andre. En mulighed kan være, at ledelsen af det daglige arbejde bliver overdraget til en erfaren medarbejder. En anden mulighed kan være at udpege en overgangsleder.

Vær synlig

Det er vigtigt, at medarbejderne mærker, at mellemlederen påtager sig det nødvendige ansvar. Mellemlederen bør være fysisk synlig i afdelingen. At ’låse sig inde på sit kontor’ er nok det værste, en mellemleder kan gøre i en periode med forandringer.

Kilde: Forslagene til initiativer beskrevet på denne side stammer fra 4 PSYRES-workshops. (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms. Et projekt med deltagelse af fire forskningsinstitutioner i henholdsvis Finland, Holland, Polen og Danmark.