Involvering af medarbejderne under en forandringsproces

Som medarbejder kan man bidrage aktivt i forbindelse med en forandring ved at stille spørgsmål, give udtryk for bekymringer og komme med forslag og alternative løsninger.

Hvis medarbejdere på alle niveauer bliver inddraget i en forandringsproces, kan det sikre bedre ejerskab til forandringerne på arbejdspladsen, og det bliver muligt at udnytte medarbejdernes ekspertviden om lokale forhold.

Søg indflydelse

Søger du indflydelse i forandringsprocessen, kan du som medarbejder få mulighed for at påvirke processen og din egen fremtidige rolle i organisationen. Medarbejderne er tæt på arbejdsgangene og kan derfor bidrage med lokal viden, erfaring og ideer til, hvordan arbejdspladsen skal se ud i fremtiden.

Udviklingsområder

På baggrund af ledelsens information om, hvilke kompetencer arbejdspladsen har behov for i fremtiden, kan du som medarbejder byde ind med, hvilke kvalifikationer og evner du gerne vil udvikle i fremtiden og på den måde få indflydelse på, i hvilken retning din karriere skal gå.

Læs også pjecen "Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen" (pdf)