Den gode forandringsproces

Det er vigtigt, at forandringsprocesser ledes på en måde, der tager hensyn til medarbejdernes trivsel.

Det er en god ide at være på forkant, når I skal i gang med en større forandringsproces på arbejdspladsen. Og ved at tage højde for arbejdsmiljøet før, under og efter forandringerne kan I gøre meget for at begrænse negative effekter på medarbejdernes trivsel.

Sådan skaber I en god forandringsproces

Kommunikation, involvering og støtte er vigtige faktorer i en forandringsproces. Se interview med professor i arbejds- og organisationspsykolog Karina Nielsen.

Hvorfor bør virksomheder have fokus på forandringer? Se interview med Karina Nielsen, professor i arbejds- og organisationspsykologi.

Se flere videoer om forandringer

Infografik

Mindre virksomheder

I små og mellemstore virksomheder (SMV) spiller ejeren/lederen en afgørende rolle for arbejdsmiljøet.

SMV’er har ofte ikke de samme muligheder som større virksomheder, når de skal gennemføre forandringsprocesser. Fx har de typisk ikke en HR-afdeling til at bistå med strategisk planlægning, viden om forandringer og arbejdsmiljø mv. Derfor er det vigtigt, at ejeren/lederen gør en indsats for at skabe gode forandringer i direkte samarbejde med medarbejderne.

Kilde: Hasle et al., 2006.

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten (pdf).