Alle arbejdspladser oplever større forandringer i organisationen på et eller andet tidspunkt. Fyringer, sammenlægning, nyt udstyr eller noget helt andet. Men hvad kendetegner en forandringsproces, hvad skal man være opmærksom på, og hvor udbredte er de?

Det kan være voldsomt for en arbejdsplads, når der foregår større forandringer i organisationen. Den enkelte medarbejder kan frygte at miste sit job eller få et nyt ansvarsområde, og hele afdelinger risikerer at gå i stå pga. usikkerhed og manglende styring.

Med synlig ledelse, grundigt forarbejde og involvering af alle berørte parter kan en forandringsproces styres i mål uden stor usikkerhed i organisationen. Individet, gruppen/afdelingen, ledelsen og organisationen har alle roller og ansvar i processen. Vi kalder det IGLO-modellen.