Tidsmiljøet påvirkes af det grænseløse arbejde

Hvordan hænger tid og psykisk arbejdsmiljø sammen i nutidens grænseløse arbejde?

Svært at få tidspuslespil til at gå op

Det moderne grænseløse arbejde kræver tit en anden tidsforståelse, som inkluderer de kvalitative aspekter af tiden, der er knyttet til arbejdsopgaverne, såsom krav til intensitet, sekvens, samtidighed etc. Dermed får man et bedre indblik i betingelserne for at få tidspuslespillet til at gå op.

Problemer, der omtales som tidsnød, er ofte, at det er svært at finde de rette kvaliteter af tid – dvs. ”hurtig tid” og ”langsom tid” – hvor den hurtige tid er den, hvor man hele tiden er på og klar til at respondere, mens den langsomme tid er den, hvor der er plads til fordybelse. Og det er især den sidste form for tid, som mange medarbejdere sukker efter.

Det grænseløse arbejde er individuelt

Et af problemerne er normen om, at vi altid skal være tilgængelige. Når man samtidig er selvledende, er det meget op til den enkelte at afgøre, hvor hurtigt man skal svare på henvendelser og sætte grænser for, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri.

Det skaber en fragmentering af tiden, og det gør det svært at koordinere arbejdet. På mange måder er det grænseløse arbejde kendetegnet ved at være meget individuelt, men det kræver alligevel koordination. Det glemmer man ofte, og det fører til dårlige tidsmiljøer.

Skab fælles rytmer

En af løsningerne kan være at blive mere opmærksom på de fælles rytmer. Fx ved at man holder fælles pauser og skaber fælles rutiner, vaner, normer og tilbagevendende kollegamøder.

Hvis det er en arbejdsplads, hvor man arbejder hjemme, kan man for eksempel aftale, at man gør det en bestemt dag om ugen, så man prøver at være til stede samtidig.

Læs mere om tidsmiljøet i grænseløst arbejde her.