Pauser og pausekultur

Pauser i løbet af en arbejdsdag har betydning for medarbejdernes trivsel, produktivitet og kreativitet.

De fælles pauser var tidligere med til at strukturere arbejdsdagen, men tendensen er, at der bliver holdt færre pauser end tidligere. For mange er frokostpausen den eneste pause i løbet af dagen.

Pauser i en travl hverdag har betydning for både sundhed og trivsel. Ligesom kroppen har brug for en pause efter fysisk krævende arbejde, har hjernen også brug for pauser fra arbejdet. Hvis hjernen ikke får lov til at slappe af, svækkes koncentrationen, og det kan i værste tilfælde medføre stress og udbrændthed. De bedste pauser foregår væk fra arbejdet, og uden at man bliver forstyrret.

Pausekultur

En måde at reducere stress og fremme sundhed og trivsel på er at skabe en god pausekultur på arbejdspladsen. Det kan fx gøres ved:

  • At skabe rammer og struktur for pauserne, fx i form af faste tidsrum eller faste initiativer
  • At nøglepersoner, fx ledere, er rollemodeller ved selv at holde pauser
  • At arbejdspladsens indretning inviterer til at holde pauser.

Spørgsmål til dialog på arbejdspladsen

Spørgsmålene nedenfor kan I bruge til at diskutere, hvordan I kan skabe en kultur, der sikrer gode pauser i løbet af arbejdsdagen. I kan fx bruge spørgsmålene på personalemøder, på møder i samarbejdsudvalg eller i arbejdsmiljøorganisationen og ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

  • Hvad er gode pauser på vores arbejdsplads?
  • Hvordan kan vi skabe en kultur, der sikrer gode pauser i løbet af dagen?

Giv pausekulturen et serviceeftersyn (BFA Velfærd og Offentlig administration)