Fakta om danskernes arbejdstider

I transportbranchen har man i gennemsnit de længste arbejdsuger og mest natarbejde. Dette og meget mere kan du læse her, hvor vi dykker ned i danskernes arbejdstid.

En arbejdsuge i Danmark, 2018

Spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018' med knap 38.000 deltagere viser, at vi danskere i gennemsnit har en ugentlig arbejdstid på 37,5 timer. 

Undersøgelsen viser desuden, at mænd arbejder mere end kvinder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 39,5 timer for mænd og 35,3 timer for kvinder. Det kan have noget at gøre med, hvilke brancher mænd og kvinder typisk er beskæftigede indenfor. Den korteste ugentlige arbejdstid ses nemlig blandt jobgrupper med mange kvindelige arbejdstagere.  
 
Den længste ugentlige arbejdstid ses blandt andet hos lastbilchauffører, ledere, dagplejere og folk, der arbejder med børneomsorg, samt forskellige jobgrupper af akademikere.

De brancher med den længste gennemsnitlige arbejdstid findes inden for:

 • Transport af gods (42,6 timer om ugen)
 • Installation og reparation af maskine (41,9 timer om ugen)
 • Energi og råstoffer (40,9 timer om ugen)
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri (40,8 timer om ugen)
 • Vand, kloak og affald (40,1 timer om ugen)
 • Plast, glas og beton (40,0 timer om ugen)  

Følgende brancher har i gennemsnit en ugentlig arbejdstid på 34 timer eller mindre:

 • Restauranter og barer (31,5 timer om ugen)  
 • Hotel og camping (33,0 timer om ugen)  
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje (34,0 timer om ugen)  

Skæve arbejdstider og natarbejde

I både 2012 og 2014 svarede 7,2 pct. af alle mænd og kvinder i Arbejdsmiljø og helbred-undersøgelsen, at de havde natarbejde. I 2016 og 2018 var det tal steget til 7,5 procent. Hvis man kigger på kønnene separat, kan man se, at 8,4 pct. af mændene svarer, at de har fast natarbejde, hvorimod 6,5 pct. af kvinderne har fast natarbejde.

Hvis man kigger på erhvervsgrupperne ’transport af passagerer’ og ’restauranter og barer’, svarer henholdsvis 55,8 pct. og 62,9 pct., at de ikke har fast dagarbejde. Arbejdsgrupper, hvor der arbejder flest uden fast dagarbejde, er:

 • Restauranter og barer (62,9 pct.)
 • Transport af passagerer (55,8 pct.)
 • Døgninstitution og hjemmepleje (48,1 pct.)
 • Hotel og camping (46,9 pct.)
 • Hospitaler (44,8 pct.)
 • Nærings- og nydelsesmidler (38,2 pct.)

Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018