Spørgsmål og svar

Svar på de oftest stillede spørgsmål om emnet. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet eller Videncenter for Arbejdsmiljø

Nej, det er ikke Arbejdstilsynet, der fører kontrol med, at der højst må arbejdes 48 timer i gennemsnit om ugen. Det skyldes, at bestemmelsen ikke findes i arbejdsmiljølovgivningen.

Lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Man regner 24 timer tilbage fra et hvilket som helst tidspunkt i arbejdstiden. Inden for denne periode skal der være 11 timers sammenhængende hvil. Der er tale om rullende døgn, det vil sige, at udregningen er uafhængig af døgnskift.

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. §3

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, virksomheden kan søge Arbejdstilsynet om dispensation, hvis der er tale om arbejde, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. Arbejde, der er omfattet af bilag 1, er fx vagt-, overvågnings- og døgnaktiviteter, der er nødvendige for at beskytte goder og personer, eller aktiviteter, hvor der opstår forudsigeligt ekstraarbejde inden for fx landbrug, skovbrug og gartneri.

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. § 33 og bilag 1

At-meddelelse 5.01.1 Daglig hvileperiode

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, i løbet af en uge har en ansat krav på et ugentligt fridøgn (24 timer), som skal ligge i umiddelbar tilknytning til en daglig hvileperiode på 11 timer. Den sammenhængende hvileperiode bliver dermed på 35 timer hvert 7. døgn.

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. § 4

At-meddelelse 5.01.1 Daglig hvileperiode

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14