Sådan planlægger du nat- og skiftearbejde

Lange, uregelmæssige og skæve arbejdstider påvirker sikkerheden på arbejdspladsen og helbredet hos medarbejderen. Problemerne kan dog til dels imødekommes med den rette planlægning og ved at minimere mængden af natarbejde.

Når man skifter mellem at arbejde om dagen og om aftenen eller natten, forstyrrer det søvnen og den naturlige, biologiske døgnrytme. Det kan påvirke vores helbred negativt og øger risikoen for bl.a. stress og hjertekarsygdom.

Gode råd om nat- og skiftearbejde:

  • Lav hyppige skift - og skift "med uret".
  • Lad medarbejderne have indflydelse på deres arbejdstider.
  • Hold arbejdsvagterne på maksimum 8 timer.
  • Hold antallet af dage med aften-natarbejde på et minimum.

Hellere hyppige skift end mange vagter i træk

Nogle foretrækker at have mange nattevagter i træk, fx 7, men det er faktisk mere belastende for kroppen end at have hyppigere skift. Hurtigt roterende skift med blot 1-2 døgn i træk med nattevagter resulterer i en mindre grad af døgnrytmeforstyrrelse end langsomt roterende skift med 3 eller flere på hinanden følgende nattevagter.

Hør professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fortælle om, hvordan natarbejde påvirker helbred og trivsel. 

Videoen er et uddrag af en længere video. Se videoen i fuld længde.

Indflydelse på arbejdstider giver gladere medarbejdere

Et af de afgørende parametre, man kan skrue på, er medarbejderens indflydelse på arbejdstiden. Når skiftearbejdere har indflydelse på egne arbejdstider, bliver de mere tilfredse. Desuden oplever de ansatte bedre søvn, mindre behov for at slappe af efter en arbejdsdag, færre fysiske symptomer og bedre trivsel. Det viser forskning inden for sundheds- og plejesektoren.

Kilde: Natarbejde, BFA-industri (pdf)

Forkort den lange arbejdsdag

Risikoen for ulykker på arbejdspladsen eller i trafikken på vej hjem er større, hvis man har 12-timers vagter end 8-timers vagter, viser forskning. Hvis man har været vågen i 17-19 timer i træk, har man faktisk en reaktionsevne, der svarer til, hvis man havde en alkoholpromille på 0,5.

Lange arbejdstider er forbundet med en dårlig balance mellem arbejdsliv og privatliv og til dårlig psykisk velvære. Nogle undersøgelser tyder også på, at aften-, nat- og weekendarbejde har en negativ indflydelse på familielivet.

Kilde: Natarbejde og Helbred, Dansk Metal (pdf)

Hold natarbejdet på et minimum

Som arbejdsgiver bør man overveje, om det er muligt at minimere mængden af natarbejde eller helt fjerne det. Hvis man kritisk gennemgår arbejdsfunktionerne, kan det mange gange være muligt at afskaffe en del af natarbejdet, fx ved at automatisere eller helt afskaffe manuelt arbejde uden for normal arbejdstid.
En anden mulighed kan være at outsource natarbejde til lande, hvor arbejdet foregår i dagtimerne.

Kilde: Natarbejde, BFA-industri (se tidligere link)

Ældre er mere sårbare

Ældre mennesker lider oftere af søvnløshed, er oftere morgenmennesker og har mere brug for at restituere sig efter arbejde end deres yngre kolleger. Natarbejde påvirker dem også mere, så de fx sover kortere tid dagen efter natarbejde. Ældres helbred er derfor muligvis ekstra udsat ved natarbejde.

Et godt råd er at give ældre mere deltidsarbejde, større indflydelse på egen arbejdstid og mindre natarbejde. Det kan være med til at holde dem længere tid på arbejdsmarkedet.

Kilde: Professor Mikko Härmä, FIOH, Finland

God søvn kan planlægges

Det er vigtigt at være opmærksom på sin døgnrytme og forsøge at indrette sig så den forstyrres mindst muligt. Man skal forsøge at få mellem 7 og 9 timers sammenhængende søvn hver dag, og det er en god ide at være i et mørkt lokale op til søvnen og under søvnen. Et godt råd er at hjælpe skiftearbejderen til at holde en god døgnrytme.
Derudover bør man være opmærksomme på at få tilstrækkelig med god søvn i weekenden og i fritiden.

Kilde: Søvn (Vidensråd for Forebyggelse)

Natarbejdere har krav på en helbredsundersøgelse

Det er et lovkrav, at arbejdspladser tilbyder deres medarbejdere en helbredsundersøgelse, før de påbegynder natarbejde.

Medarbejdere på Dansk Industris overenskomst skal desuden have et helbredstjek hvert 2. år.

Kilde: Arbejdstilsynet