Arbejdstid: Hvad kan I gøre?

Man kan selv prøve at skabe struktur og rammer i sin hverdag, så flydende arbejdstider eller faste aften-/nattevagter ikke griber for meget ind i søvnrytmer og fritid.

Fleksible arbejdstider og -steder er godt for både medarbejdere og arbejdspladser. Men for nogle fører det til lange arbejdsuger, dårlig søvn og stress, der belaster helbred og privatliv. Løsningen kan være at indføre faste strukturer i arbejdsugen.

Lange, uregelmæssige og skæve arbejdstider påvirker sikkerheden på arbejdspladsen og helbredet hos medarbejderen. Problemerne kan dog til dels imødekommes med den rette planlægning og ved at minimere mængden af natarbejde.