Storrumskontorer – sådan fjernes støjen bedst

Hvordan generer støj i storrumskontorer den enkelte arbejdsplads, og hvordan kan man løse problemerne i et samspil mellem akustik, arbejdsorganisation og arkitektur?

Støj opleves meget individuelt. Derfor er det ikke nok at se på det generelle lydniveau i rummet, når man skal de arbejdsmiljømæssige problemer til livs.

I projektet ”Begrænsning af generende støj i storrumskontorer – nye måder og metoder” har man undersøgt en række virksomheder før og efter, man har lavet akustiske og arkitektoniske ændringer. Det har vist, at en tværfaglig kortlægning af de arbejdsmiljømæssige problemstillinger med hovedvægten på de lydmæssige aspekter er en effektiv måde at begrænse problemerne på.

Dette giver de bedste arbejds- og lydforhold i storrumskontorerne. Støjproblemer er ofte så tæt knyttede til adfærd, organisation og indretning, at et ensidigt fokus ikke løser problemerne.

Organiseringen er problemet – ikke støjen

En række problemer og frustrationer blandt medarbejdere bliver ofte nævnt som ”støjproblemer”, fordi det mange steder er mere legitimt at pege på fysiske forhold end organisatoriske og adfærdsmæssige forhold.

Projektet udviklede undervejs en række akustiske værktøjer, der gjorde det muligt at lokalisere de arbejdspladser, der var mest generede af støj. Bl.a. kunne man fastslå, at støjen i en af de undersøgte virksomheder ikke – som forventet – var mest generende midt i det åbne lokale, men derimod ude langs væggen, hvor der var indrettede små båse med stillearbejdspladser.

Ved at se på arbejdsfunktionerne kunne man konstatere, at de, der sad her, oven i købet ofte havde brug for ro og koncentration, hvilket de altså ikke kunne få pga. arbejdspladsens indretning og rummets akustik.

Indrag flere fagligheder

Projektet viser, hvor vigtigt det er at inddrage flere fagligheder, når der opstår arbejdsmiljøproblemer i form af støjgener. Typisk vil man henvende sig til en akustiker, der ser på det generelle lydniveau i rummet og kan opsætte lydabsorberende skærme etc.

En støjkilde, man ikke kan se – fx en kollega der taler i telefon bag en skærm – virker ofte mere generende end én, man kan se. Men hvis man ikke inddrager akustikere, mangler det fysiske og målbare – hvor er problemet størst, og hvor sidder støjkilderne? En tværfaglig proces er den eneste måde at løse denne type komplekse opgaver på.

Projektet viste, at der findes metoder og værktøjer, der kan optimere den akustiske indretning helt ned til den enkelte arbejdsplads i storrumskontorerne. Det er bl.a. muligt ved at udnytte de markant forbedrede lydabsorberende materialer og afskærmninger på markedet bedre.

Læs hele rapporten "Begrænsning af generende støj i storrumskontorer – nye måder og metoder"