Gå sammen om at fjerne støjen

Både kraftig støj og generende støj kan forebygges ved hjælp af ændringer i de fysiske arbejdsforhold og ændringer af medarbejderadfærd.

Hvad kan du gøre som medarbejder?

Tal med arbejdsmiljøorganisationen eller kollegerne, hvis støjen virker belastende. Vær på den måde med til, at arbejdspladsen gør noget ved problemerne.

Undlad selv at opføre dig unødigt støjende. I en produktionsvirksomhed kan det fx være ved, at du sætter arbejdsmaterialer kontrolleret fra dig i stedet for at lade dem falde. I et storrumskontor kan det være at gå ud af storrummet, når du skal tale i telefon eller med en kollega.

Beskyt din hørelse og brug udlevede høreværn, når der er kraftig støj. Hvis du arbejder på en arbejdsplads med en daglig støjbelastning på over 80 dB(A), skal der være høreværn til rådighed. Du skal bruge høreværn, når den daglige støjbelastning er over 85 dB(A).

Hvad kan du og dine kolleger gøre sammen?

Lav aftaler om god, støjsvag adfærd - og hjælp hinanden med at holde dem.

Hvis den generende støj i et kontormiljø fx stammer fra kollegers samtaler, kan I lave aftaler om, hvornår der skal være stille, og hvornår I holder pauser og hyggesnakker med kollegerne.

Hvad kan du gøre som arbejdsgiver?

Det er arbejdsgiverens ansvar, at reglerne om støj på arbejdspladsen bliver overholdt.

Hvis støjbelastningen er over 85dB(A), skal arbejdsgiveren sørge for, at der bliver gennemført tekniske eller organisatoriske foranstaltninger for at begrænse støjen. Arbejdsgiveren skal også sikre, at medarbejderne bruger høreværn.

Hvis støjen er sundhedsskadelig, skal støj indgå i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejderne skal inddrages i APV-processen. Støjen skal måles, hvis den ikke kan vurderes på anden måde, fx gennem leverandøroplysninger om støj, som skal fremgå af brugsanvisningen for maskiner. Hvis støjen måles, skal det foregå under realistiske driftsforhold.

Planlægningen af arbejdet kan have stor betydning for udsættelsen for støj. På en byggeplads bør arbejdet fx planlægges, så meget støjende aktiviteter som fx skæring foregår på tidspunkter, hvor der ikke er andre personer i nærheden. I skoler og daginstitutioner kan nogle støjproblemer afhjælpes ved, at man justerer på planerne for, hvor mange børn der er indendørs og udendørs i løbet af dagen.

Hvis et støjende arbejdsmiljø skal forbedres, er det væsentligt, at gode intentioner om fx ændret adfærd føres ud i livet – og også her kan lederen have en væsentlig rolle. Generelt kan den generende støj ikke måles med en støjmåler, men alligevel kan en synlig støjmåler være med til at sætte fokus på problemet og dermed ændre den adfærd, der skaber støjen.

Brug arbejdsmiljøorganisationen

Virksomheder med 10 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO), som varetager samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden.

Hvis støjen på arbejdspladsen skal bekæmpes, er det vigtigt, at man får både AMO og alle relevante medarbejdere med i processen. Det er vigtigt at huske, at de medarbejdere, der arbejder med fx en støjende maskine, har vigtig viden om, hvordan den bedst kan støjdæmpes uden, at det bliver til gene for den daglige brug. Dermed opnås bedst en løsning, som vil blive brugt i længden.