Fysisk hårdt arbejde

Forskning viser, at de fleste mennesker vil opleve smerter i kroppen i løbet af livet, og at det er svært at fastslå, om smerterne skyldes arbejdet. Men når det kommer til fysisk hårdt arbejde, viser forskningen en sammenhæng mellem arbejde og ondt i ryggen samt andre former for smerter i muskler og led.

Fysisk hårdt arbejde er traditionelt blevet forbundet med en risiko for at få ondt i muskler og led. Indsatsen for at forebygge fx ondt i ryggen har derfor haft fokus på at nedbringe det fysisk tunge arbejde og undgå akavede arbejdsstillinger. Men på trods af store ergonomiske indsatser er ondt i ryggen ikke blevet et mindre problem.

Årsag eller udløsende faktor?

Sammenhængen mellem fysisk hårdt arbejde og smerter er kompleks. Når en person fx får ondt i ryggen i forbindelse med arbejdet, kan det være pga. de arbejdsmæssige belastninger. Men det kan også være, at en person, som har problemer med ryggen i forvejen, uanset årsagen, mærker mere til sine rygproblemer og er generet af dem, hvis personen har et fysisk krævende arbejde.

Der er dog ingen tvivl om, at hårdt arbejde i sig selv også kan udløse smerter i ryggen eller forøge eksisterende smerter.

Det fysisk hårde arbejde forklarer dog kun en mindre andel af det besvær i muskler og led, som de fleste mennesker oplever på et tidspunkt i livet. Når vi får ondt, er det er sjældent muligt at pege på én bestemt årsag. Tværtimod er der i dag enighed om, at fysiske, psykiske og sociale forhold spiller ind og påvirker hinanden i et komplekst samspil, fx når vi får ondt i ryggen – det gælder både forhold på jobbet og i privatlivet.

Vi skal forebygge konsekvenserne af ondt i ryggen

- Man kan ikke forhindre, at vi får ondt i ryggen ind imellem, men man kan forhindre følgerne af rygsmerte - fx sygefravær, siger overlæge Ole Steen Mortensen.

5 farlige faktorer

Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem følgende 5 risikofaktorer og udvikling af smerter i muskler og led:

  1. Løft, træk eller skub af tunge byrder.
  2. Arbejde med bøjet eller vredet ryg eller nakke.
  3. Arbejde med løftede arme.
  4. Ensidige og gentagne, kraftbetonede bevægelser.
  5. Helkropsvibrationer.

Ser man specifikt på ryggen, er der fundet en sammenhæng mellem ondt i ryggen og tunge løft, akavede arbejdsstillinger (foroverbøjet ryg, vrid og drej i ryggen) og udsættelse for helkropsvibrationer.

Læs mere om forskningen, der peger på risikofaktorerne (pdf)