Indsatser mod smerter på arbejdspladsen – hvad virker?

Ergonomiske indsatser, hvor medarbejderne tages med på råd, har gode resultater. Hjælpemidler virker – hvis de bliver brugt. Og træning kan både forebygge og afhjælpe smerter.

Høj fysisk anstrengelse i arbejdet fordobler risikoen for rygsmerter. Arbejde med foroverbøjet vredet ryg og løft øger sandsynligheden for, at man bliver langtidssygemeldt. Og jo mere ondt man har, jo større er risikoen for en langtidssygemelding. Det peger alt sammen på, at der er gevinster at hente, hvis man kan reducere smerterne.

Klassiske ergonomiske indsatser har det svært

Stik imod hvad mange tror, viser forskningen, at klassiske ergonomiske indsatser på arbejdspladsen såsom hæve-/sænkeborde, hjælpemidler til løft, instruktion i løfteteknik og korrekt siddestilling ikke viser gode resultater med at reducere smerter hos de ansatte.

Det skyldes ikke nødvendigvis, at de ergonomiske indsatser er forkerte. Det kan skyldes, at de ikke bliver fulgt af medarbejderne, og det kan især skyldes, at vi mennesker er forskellige fysiologisk.

Hjælpemidler og involvering virker

Forskning viser på den anden side, at tekniske hjælpemidler har en effekt, hvis de bliver brugt. Undersøgelser har således vist, at hospitalsansatte halverede deres risiko for akut rygskade ved at bruge hjælpemidler.

Om hjælpemidler så også bliver brugt afhænger ofte af, om medarbejderne bliver involveret i, hvornår og hvordan, de bruges. Forskning viser nemlig, at ergonomiske indsatser, hvor medarbejderne bliver involveret i at udpege risikofaktorer og finde løsninger, har gode resultater.

Det giver ofte en meget højere motivation hos medarbejderne, når de selv er med til at finde løsninger, frem for at en ekspert kommer og siger, hvad de skal gøre.

Indflydelse er afgørende

Ifølge den nyeste viden er det vigtigt, at:

  • Ergonomiske tiltag ikke står alene.
  • De ansatte er med til at beslutte, hvilke ergonomiske tiltag der indføres .
  • Den enkelte ansatte er tilfreds med den måde, hans eller hendes arbejdsplads er indrettet på og den måde, arbejdet er tilrettelagt på.

Ergonomiske løsninger hjælper, når man har smerter

Har man først fået smerter, kan ergonomiske hjælpemidler spille en vigtig rolle for, at man kan fortsætte i sit job, uden at smerterne forværres. Især hvis ergonomiske løsninger kombineres med fysisk aktivitet.

Træning virker

Forskningen viser, at træning har en positiv effekt på både forebyggelse og behandling af smerter i muskler og led. Forskning viser desuden, at træning på arbejdspladsen frem for i fritiden har den bedste effekt. Så får man det gjort. Ofte har træningen også en positiv effekt på trivslen på arbejdspladsen, fordi de ansatte får talt og grint sammen under træningen.

Kilder:

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejdet ved muskel og skeletbesvær

Professor Lars L. Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø