Hvad er arbejdspladsens rolle i smerteforebyggelse?

Arbejdspladsen er et vigtigt omdrejningspunkt, når det gælder om at forebygge smerter i muskler og led og forebygge, at smerter bliver værre. Arbejdspladsen kan styrke sin forebyggende indsats ved at gøre den bredere.

Ikke nok at mindske belastningerne

Der kan gøres meget på arbejdspladsen for at forebygge, at de ansatte får ondt i muskler og led. Det kan være at anskaffe hjælpemidler, som aflaster kroppen, eller hæve-sænke borde, som giver mulighed for varierede arbejdsstillinger. Men erfaring og forskning viser, at det ikke er nok at mindske belastninger og indføre flere hjælpemidler. Mange får ondt i muskler og led alligevel. Derfor er der brug for nytænkning i måden at forebygge på.

Det ergonomiske paradoks

Johan Hviid Andersen, professor, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning

Forebyggelse i 3 plan

Når arbejdspladsen skal planlægge, hvordan smerter i muskler og led skal forebygges, kan det være nyttigt at tænke indsatsen i 3 plan. Alle 3 skal med, og på alle plan skal både de fysiske, psykiske og sociale forhold tænkes med:

  1. Første led er at forebygge kendte risikofaktorer, så de ansatte ikke får ondt i muskler led på grund af arbejdet. Her er der fokus på at organisere arbejdet og indrette arbejdspladsen, så kroppen kan bruges fornuftigt. Herunder at instruere de ansatte i arbejdets udførelse og brug af hjælpemidler.
  2. Andet led er at forebygge, at de der alligevel får ondt, får det værre. Det kan være, at der skal andre hjælpemidler og ændrede arbejdsopgaver til i en periode. Det kan også være, at der er behov for at tale om årsager til og konsekvenser af smerter i muskler og led. Desuden kan det være en god idé at give plads til fysisk aktivitet, der kan reducere smerterne og styrke den enkeltes arbejdsevne.
  3. Tredje led er at forebygge, at de, der får smerter, bliver sygemeldte i lang tid med risiko for ikke at komme tilbage på arbejde. Det kan være nyttigt at starte en dialog og holde kontakt med den sygemeldte og lægge en plan for, hvornår og til hvilke opgaver, han eller hun kan vende tilbage. Og der kan være brug for at diskutere og fastlægge sundheds- og fraværspolitikker på arbejdspladsen.

Læs mere om forebyggelse af sygefravær

Alle på arbejdspladsen har en opgave

For at den samlede indsats kan lykkes, skal alle på arbejdspladsen være med:

  • Individet - den enkelte medarbejder
  • Gruppen - kolleger, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
  • Lederne - mellemledere, nærmeste leder
  • Organisationen - topledelse, samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøorganisationen.

Den enkelte

Den enkelte medarbejder har fx ansvar for at bruge de hjælpemidler, som arbejdsgiveren skal stille til rådighed og følge de instruktioner, arbejdsgiveren giver. Hvis man har stillesiddende arbejde, kan man bedst selv variere sine arbejdsstillinger. Hver især kan vi gøre noget for at styrke kroppen og holde os i form.

Kollegerne

Kollegerne kan bakke hinanden op i at bruge kroppen på den måde, der er bedst for muskler og led. Og kolleger kan gå sammen om fx fysisk aktivitet på arbejdspladsen.

Lederne

Lederne har ansvar for at instruere medarbejderne og føre tilsyn med, om instruktionerne bliver fulgt, og hjælpemidlerne bruges korrekt. De skal inddrage medarbejderne i tilrettelæggelsen af arbejdet og indretningen af arbejdspladsen. Lederne kan lytte til medarbejdernes ønsker og gå i front med fx fysisk aktivitet.

Organisationen

Topledelse, samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for de nødvendige rammer, for at indsatsen kan lykkes.

Et godt udgangspunkt

Alle arbejdspladser med ansatte skal kortlægge sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

APV’en er arbejdspladsens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Derfor kan det være en god idé at tage udgangspunkt i APV’en, når I skal forebygge smerter i muskler og led.