Nanomaterialer er kemiske stoffer og materialer med en partikelstørrelse på 1-100 nanometer (nm) i mindst én dimension.

 

Nanomaterialer kan udgøre en helbredsrisiko, hvis man bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet. Indånding af nanomaterialer kan øge risikoen for hjertekarsygdomme og kræft.

 

Forebyggelse af en mulig udsættelse for nanomaterialer på en virksomhed skal ske ud fra de generelle forebyggelsesprincipper (STOP-princippet).