Viden om: Kemisk arbejdsmiljø?

Kemiske stoffer og materialer er en del af arbejdsmiljøet på mange danske arbejdspladser, hvor de kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres rigtigt.

Kemiske stoffer og materialer er en del af arbejdsmiljøet på mange danske arbejdspladser, hvor de kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres rigtigt.

 

Mindst 150.000 medarbejdere i brancherne “Landbrug”, “Bygge- og anlæg” og “Fremstilling og råstof” er ofte udsat for kemi i arbejdsmiljøet.

En gruppe af kemiske stoffer i arbejdsmiljøet bliver kaldt for KRAN-stoffer.

Nogle kemiske stoffer og materialer på arbejdet kan påvirke evnen til at blive gravid og til at få sunde børn. Disse stoffer har fællesbetegnelsen reproduktionsskadende kemiske stoffer og materialer.

Kemiske stoffer og materialer, støv og partikler i arbejdsmiljøet kan give forskellige allergiske reaktioner som fx astma, høfeber eller eksem.

Hver fjerde har forhold på arbejdspladsen, der kan medføre kræft, men kun få stoffer er undersøgt, og det tager meget lang tid at bevise kræftrisiko.

Neurotoksiske stoffer og materialer skader hjernen og nervesystemet. Et eksempel er det såkaldte ”malersyndrom”, som skyldtes indånding af organiske opløsningsmidler i maling.

Imprægneringsprodukter, der påføres som spray, kan trænge dybt ned i lungerne, hvor den kemiske blanding i nogle tilfælde kan gøre skade.

Indånding af chrom 6 kan give skader på luftvejene og føre til lungekræft. Hvis I er korrekt beskyttet, er der dog ingen øget sundhedsrisiko ved at arbejde med chrom 6.

Asbestguiden er en guide til, hvilke asbestmaterialer der kan forekomme der, hvor du skal udføre arbejde.