Spørgsmål og svar om kemisk arbejdsmiljø

Svar på de oftest stillede spørgsmål om emnet. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet eller Videncenter for Arbejdsmiljø

Nej, det er en konkret vurdering af arbejdet og arbejdsforholdene på den enkelte arbejdsplads, om der er behov for at kunne skylle begge øjne på samme tid.

Reglen om førstehjælpsudstyr beskriver, at arbejdsstedet skal være forsynet med passende redningsudstyr og de nødvendige hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Udstyr og hjælpemidler skal findes i tilstrækkelig mængde og være anbragt på hensigtsmæssige steder.

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 23

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, sikkerhedsdatablade skal være på dansk og enten i papirform eller elektronisk. Hvis producenten er inden for EU, er det dennes ansvar at udarbejde sikkerhedsdatablad på dansk. Hvis der produceres uden for EU, er det første importør inden for EU, der har ansvaret.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14