Kemiske stoffer og materialer er en del af arbejdsmiljøet på mange danske arbejdspladser, hvor de kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres rigtigt.

 

At få styr på kemien starter med en god forebyggelseskultur, hvor alle på arbejdspladsen har de informationer de skal bruge, og ved hvad de skal gøre. 

 

I Produktregistret gemmes information om kemiske produkter, som produceres eller importeres til Danmark. Hvis du producerer eller importerer anmeldepligtige produkter, skal de anmeldes til Produktregistret. 

 

 

Alle virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer, skal foretage en kemisk risikovurdering.

Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.