Sådan bør arbejdsrummet indrettes

Der findes både generelle krav til arbejdsrummets størrelse, indretning og udbud af faciliteter og en række retningslinjer, der er gode at følge, så indretningen af et kontor eller arbejdsrum bliver mest hensigtsmæssig.

Fysiske krav til arbejdsrum

  • Højden til loftet bør være mindst 2,5 meter, og gulvarealet minimum 7 m2.
  • Der skal være 12 m3 luft i arbejdsrummet per person.
  • En tilstrækkelig tilgang af dagslys og udsyn til omgivelserne bør tilstræbes.Der skal ifølge arbejdsmiljølovgivningen være adgang til følgende faciliteter:

Personalefaciliteter

  • Toilet og håndvask.
  • Spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet, og forsvarlig opbevaring af medbragt mad og drikke.
  • Garderobe.
  • Mulighed for at låse sine ting inde, fx skuffe eller skab.

Få inspiration til kontorindretningen

BFA Kontor har udarbejdet en række film med fokus på ergonomi på kontoret. De giver gode råd i forhold til forskellige områder af ergonomi, herunder variation, indretning af arbejdspladsen samt idéer til udstræknings- og elastikøvelser, der kan laves på kontoret eller derhjemme.

Se mere på BFA Kontors hjemmeside