Indretning af storrumskontor

Storrumskontorer stiller særlige krav til indretning, så kontoret ikke bliver en kilde til frustration, stress og støj.

Indeklima i storrum

I storrum er der typisk flere computere, lamper og mennesker på færre m², og de producerer varme. Mange kontorer har også store glaspartier, som kan give problemer med både solopvarmning om sommeren og kuldenedfald om vinteren.

Ventilation i storrum

Kropslugt, CO²-udånding og varme fra mange mennesker stiller ekstra krav til ventilation i storrum. En separat garderobe til vådt og lugtende overtøj er også hensigtsmæssigt.
Papirbunker og rod gør det svært at fjerne støv og skidt, og nogle er mere følsomme over for støv end andre. Her kan fælles regler være en god ide.

Læs mere om Indeklima

Lys i storrum

Det kan blive et problem, hvis mange medarbejdere sidder langt fra vinduet. De vil have behov for at tænde lys, hvor medarbejderne tæt på vinduet vil have behov for at skærme for solen. Statens Byggeforskningsinstitut fraråder, at man arbejder permanent mere end 3-4 meter fra vinduet.

Læs mere om godt arbejdslys på kontoret

Indretning i storrum

Tænk teknologien med fra starten, og tænk i bærbare og fleksible løsninger. Hvordan I indretter jer afhænger af, hvilken type arbejde der skal foregå. Konsulenter, der er meget ude af huset, har måske ikke brug for en plads hver, men derimod flere mødelokaler og projektrum.

Suppler storrum med andre rum: stillerum, projektrum, caféområder og andre rum, som passer til forskellige typer arbejde. Fortrolige samtaler passer fx ikke til storrum.

Endelig har det betydning for trivslen, at der er mulighed for at indrette sig individuelt, fx med potteplanter, opslagstavler og fotografier.

Læs mere om etablering af åbne kontormiljøer (BFA Finans)

Omgangs- og samarbejdsformer i storrum

Mange forskellige behov støder sammen, når man arbejder i storrum, så det er bedst, hvis man kan tale åbent om behov og begrænsninger. Ofte bliver storrum indført for at skabe mere videndeling, men kollegasnak kan for nogle være irriterende distraktion.