Indretning af kontor: Hvad kan I gøre?

Det er vigtigt, at du har mulighed for at variere din arbejdsstilling - og endnu vigtigere, at du faktisk bruger mulighederne.

Det er vigtigt, at computerskærmen er indstillet korrekt og er fri for flimmer, hvis du vil undgå gener.

Arbejdsbordet skal passe til dig, der sidder ved bordet og de arbejdsopgaver, du skal udføre. Du skal have tilstrækkelig plads til at sidde og bevæge dig hensigtsmæssigt.

Det er vigtigt, at du har mulighed for at variere din siddestilling. Og endnu vigtigere, at du faktisk bruger mulighederne.

Statisk elektricitet kan være meget generende på et kontor. Heldigvis kan I indrette jer ud af de fleste problemer. Læs her, hvordan I kan løse problemerne med statisk elektricitet på jeres kontor, og hvad den enkelte medarbejder kan gøre.

Det er vigtigt at bruge mulighederne for at variere arbejdet foran computeren med andet arbejde.

Dagslys er det bedste arbejdslys. Men hvor det ikke er tilstrækkeligt, kan der suppleres med kunstig almenbelysning og punktbelysning.

Storrumskontorer stiller særlige krav til indretning, så kontoret ikke bliver en kilde til frustration, stress og støj.