Klassificering af indeklimaet

Klassificeringsordninger kan bruges til at arbejde systematisk med at forbedre indeklimaet og vælge de produkter, som giver det bedst mulige indeklima.

Dansk standard for indeklima

Ejere af boliger, skoler, institutioner og kontorer kan få vurderet indeklimaet på en skala fra A++ til C med Dansk Standard for indeklima.

Det giver arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen et grundlag for at kunne lave en handlingsplan, som skal løse indeklimaproblemer i den rigtige rækkefølge – uden at sætte andet over styr. Og ikke mindst viden til at kunne investere der, hvor man får mest arbejdsmiljø og indeklima for pengene.

Dansk Standard for indeklima giver en samlet vurdering af indeklimaet og adskiller sig således fra andre ordninger, som fx indeklimamærket, der har fokus på den enkelte byggevare og tilstedeværelsen af farlige stoffer i byggevarer.

Læs også, hvordan man kan bruge arbejdspladsvurderingen (APV) til en gennemgang af indeklimaet

Indeklimamærket

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning, som giver forbrugere og bygningsansvarlige mulighed for at vælge de byggevarer og produkter, som giver det bedst mulige indeklima.

Formålet med indeklimamærkningen er at forbedre indeklimaet i bygninger ved:

  • At give producenterne et redskab til at udvikle mere indeklimarigtige produkter.
  • At give brugerne et redskab til at udvælge mere indeklimarigtige produkter.
  • At give alle et redskab til bedre forståelse af produkters påvirkning af indeklimaet.

Indeklimamærkets indhold

Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og fokuserer på 3 centrale områder:

Afgasning: Alle produkter har en såkaldt afgasning. Dvs., at de afgiver en mængde partikler, inden for en given periode efter produktionen. Indeklimamærket kræver, at der er angivet en ”tidsværdi”, som angiver, hvornår produkterne ikke længere giver disse afgasninger. Tidsværdien bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk (lugt) bedømmelse.

Partikelafgivelse:. Loftprodukter klassificeres desuden for partikelafgivelse, bestemt ved såkaldt sedimenterbart støv, som består af partikler inkl. fibre, som afgives i den første tid af produktets brug.

Indeklimarelevante vejledninger: For indeklimamærkede produkter skal der foreligge vejledninger vedrørende projektering, transport, opbevaring, montering, rengøring og vedligeholdelse. Disse vejledninger skal følges for ikke at forringe produkternes indeklimarelevante egenskaber.

Læs mere om indeklimamærket hos Teknologisk Institut