Forebyggelse af dårligt indeklima

Forebyggelse af dårligt indeklima handler i de fleste tilfælde om simple tiltag, som fx passende udluftning, rengøring og styring af temperatur, luftfugtighed og træk.

Hvad kan din arbejdsgiver gøre for indeklimaet?

En vurdering af indeklimaet skal indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Det er ledelsens og medarbejdernes ansvar, at APV’en dækker indeklimaet.

Den bedste måde at vurdere kvaliteten af indeklimaet på er som regel ved ganske enkelt at spørge de personer, der arbejder i lokalet. Normalt er det ikke nødvendigt med tekniske målinger.

Ledelsen kan også sørge for grundig rengøring, så støvet i luften minimeres og sørge for, at varmekilder som fx kontormaskiner eller lamper kan dæmpes eller slukkes for at mindske varmeudviklingen. Er der mekaniske ventilationsanlæg, er det vigtigt, at de bliver vedligeholdt på de aftalte tidspunkter.

Hvis arbejdspladsen skal bygge nyt eller bygge om, bør man vælge byggematerialer, der afgasser så lidt som muligt. Dansk Indeklima Mærkning står for en mærkningsordning, der oplyser om bygningsmaterialers og andre genstandes afgasning.

Hvad kan du og dine kolleger gøre?

Sørg for at lufte ud jævnligt i løbet af dagen. Hold orden og ryd bunkerne, så rengøringen kan komme til at gøre ordentligt rent.

Har I mekanisk ventilation på arbejdspladsen, skal den bruges korrekt, da der ellers kan opstå træk og kulde. Lav aftaler om udluftning og oprydning, og sørg for at holde hinanden fast på dem.

Fortæl det til arbejdsmiljøorganisationen eller til jeres arbejdsgiver, hvis I oplever problemer med indeklimaet eller har gener eller symptomer, som I mener har noget med indeklimaet at gøre.

Hvad kan arbejdsmiljøgruppen gøre

En velfungerende arbejdsmiljøgruppe på arbejdspladsen kan sætte fokus på indeklimaet, hjælpe til med at skabe opbakning til at overholde interne aftaler og forholdsregler og give gode råd til at løse hverdagens problemer med indeklimaet og medvirke aktivt til at byggeprojekter inddrager indeklimaet fra starten.

Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i planlægningen og gennemførelsen af den arbejdspladsvurdering, som arbejdsgiveren skal udarbejde.

Læs mere om indeklima-APV