Et dårligt indeklima er næsten altid en kombination af flere forskellige årsager. De væsentligste årsager til dårligt indeklima er luftens kvalitet, temperatur og fugtighed

Dårligt indeklima kan give en lang række problemer med luftvejene og huden og give utilpashed i form af hovedpine og kvalme.

Forebyggelse af dårligt indeklima handler i de fleste tilfælde om simple tiltag, som fx passende udluftning, rengøring og styring af temperatur, luftfugtighed og træk.