Sådan kan mikroorganismer gøre dig syg

Nogle mikroorganismer er gavnlige og nødvendige for os, mens andre kan gøre os syge, hvis vi ikke passer på og tager forholdsregler.

Mikroorganismer som skimmelsvamp, bakterier og virus findes naturligt i den luft, vi indånder.
De hjælper os bl.a. med at fordøje maden og opbygge vores immunforsvar, men nogle af dem kan udgøre en sundhedsrisiko.

Det gælder også på jobbet, hvis ikke vi passer på og tager forholdsregler. Det kan bl.a. ske, hvis vi bliver udsat for høje koncentrationer af nogle af de skadelige mikroorganismer. Nogle kan fx give infektion eller allergi.

Kontakt med mikroorganismer på arbejdspladsen kan bl.a. ske ved indånding eller kontakt med huden.

Se film om at arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer:

 

Disse job er særligt udsatte

I forbindelse med arbejde er følgende jobgrupper særlig udsatte:

  • Ansatte i landbruget
  • Dyrlæger, håndværkere og andre med ærinde i dyrestalde
  • Medarbejdere, der transporterer eller slagter svin
  • Plejepersonale på hospitaler og i plejeboliger
  • Laboranter

Læs mere om, hvilke brancher der er særligt udsatte.