Viden fra offentlige og private aktører

Flere offentlige og private aktører arbejder med fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen. Find information og værktøjer her.

Jobcentrene

Det lokale jobcenter har en række tilbud, som en arbejdsplads og en sygemeldt medarbejder kan benytte med henblik på at afkorte en sygdomsperiode.

Find dit lokale jobcenter

Psykiatrifonden

Find viden og gode råd - både til arbejdspladsen og medarbejderen med psykisk sygdom - om at gå på arbejde med en psykisk sygdom.

Psykiatrifonden tilbyder også gratis rådgivning på tlf. 30 349 348 til arbejdspladser om ansættelse af mennesker med psykiske lidelser i fleksjob.

Psykiatrifondens Beskæftigelsesafdeling arbejder for, at alle, der har et ønske om at være tilknyttet en arbejdsplads, får muligheden. På trods af psykisk sygdom.

Psykiatrifondens Beskæftigelsesafdeling tilbyder mennesker med stress, angst eller depression afklaringsforløb, undervisning og virksomhedspraktik. Desuden tilbydes fagpersoner, fx fra jobcentre, opkvalificering i forhold til psykiske sygdomme.

Psykiatrifonden er en privat, humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen – både hos den enkelte og i samfundet.

Gå til Psykiatrifondens hjemmeside

Kræftens Bekæmpelse

Find gode råd om at vende tilbage til arbejdspladsen, som kan være relevant for den sygdomsramte medarbejder, men også for lederen og kollegerne. Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret arbejder de med forskning, forebyggelse og støtte af patienter og deres pårørende.

Gå til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Gigtforeningen

Find regler for, hvordan den gigtramte kan få hjælp ved fleksjob, sygedagpenge, støtte til arbejdsredskaber osv.

Gigtforeningen er en sygdomsbekæmpende forening til dem, der lever med en sygdom i led, ryg og muskler.

Gå til Gigtforeningens hjemmeside

Scleroseforeningen

Scleroseforeningen tilbyder information om multipel sclerose til arbejdsgivere og kollegaer og hjælp til særlige arbejdsvilkår som følge af træthed eller fysisk nedsat funktionsevne.

Gå til Scleroseforeningens hjemmeside

Diabetesforeningen

Find gode råd og viden som kollega, leder eller medarbejder med diabetes.

Foreningen hjælper sine medlemmer med at håndtere et arbejdsliv med diabetes, herunder stress og støttemuligheder.

Gå til Diabetesforeningens hjemmeside

Dansk Handicapforbund

Dansk Handicapforbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede.

Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.

De blander sig i debatten og forsøger at påvirke beslutningstagere inden for alle relevante områder, fx uddannelse, arbejde, transport, kultur og ikke mindst tilgængelighed og handicappolitik.

Gå til Dansk Handicapforbunds hjemmeside

Vidensnetværket - handicap og beskæftigelse

Find viden om, hvad forskellige handicap betyder for beskæftigelse samt cases fra forskellige virksomheder, der har ansat personer med nedsat arbejdsevne.

Vidensnetværket er et projekt, som har til opgave at samle og sprede viden om handicap og beskæftigelse.

Gå til Vidensnetværkets hjemmeside

Rådet for socialt udsatte

Undersøgelser, årsrapporter, debatindlæg og konferencer om socialt udsatte.

Rådet går i dialog med den enkelte, den faglige såvel som den politiske verden, og påvirker således fordomme, misforståelser og holdninger om socialt udsatte.

Rådet for Socialt Udsatte er talerør for samfundets socialt udsatte.

Gå til Rådet for socialt udsattes hjemmeside

En af os (kampagne)

Få gode råd og vejledning, se videoer om arbejdsliv med psykisk sygdom og se eksempler fra virksomheder, der har succes med inklusion af personer med nedsat arbejdsevne.

Landskampagnen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark og bl.a. skabe en større forståelse for psykiske lidelser på arbejdspladserne.

Gå til ’En af os’ kampagnens hjemmeside

Facebookside "Det er ikke et handicap"

Positive historier og gode eksempler på, at mennesker med handicap er andet og mere end deres handicap. Det Centrale Handicapråd (DCH) står bag siden.

Gå til facebooksiden "Det er ikke et handicap"

CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Her findes viden, metoder og gode eksempler fra virksomheder og jobcentre på, hvordan man med held kan fastholde medarbejdere, som får behov for noget ekstra for at kunne løfte arbejdsopgaverne.

Gå til CABI's hjemmeside

Center for arbejdsfastholdelse

Viden om arbejdspladsen og lægefaglig/ergonomisk/arbejdspsykologisk viden i det konkrete samarbejde med ansatte og virksomheder.

Gå til Center for arbejdsfastholdelses hjemmeside

Specialfunktion job og handicap

Få rådgivning om lovgivning på området og viden om konkrete muligheder for personer med handicap.

Specialfunktionen arbejder derudover med nye metoder, der kan understøtte, at flere med handicap integreres og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Job og handicap er en del Beskæftigelsesministeriet

Gå til Specialfunktion job og handicaps hjemmeside