Medarbejderen kan gå i dialog

Det er vigtigt for medarbejderen, som er sygemeldt pga. fysiske eller psykiske årsager, at være ærlig om sine begrænsninger. Det gør, at lederen og kollegerne kan hjælpe til med at sikre, at arbejdsopgaverne ikke overstiger medarbejderens ressourcer.

Kend dine begrænsninger og del dem med omverden. På den måde kan du bedst komme tilbage på arbejdet. Få fem gode råd til, hvad du som sygemeldt medarbejder kan gøre:

Jo før du kan komme (delvist) tilbage jo bedre
For langt de fleste bliver de bekymringer og den dårlige samvittighed, man oplever under længere fravær fra sit arbejde, til en yderligere belastning.Derfor er det en god idé at forsøge at komme tilbage til arbejdet.

Til at starte med kan det måske være på nedsat tid, så det matcher dine ressourcer og overskud. Senere kan du måske så trappe op til fuld tid.

Det gælder ikke, hvis problemet er forårsaget af et usundt psykisk arbejdsmiljø fx pga. svære kollegiale konflikter eller konflikter med ledelse. I disse tilfælde kan du måske tale med en god kollega eller en arbejdsmiljørepræsentant eller få professionel rådgivning om, hvad der skal til, før du kan vende tilbage.Vær ærlig

Vær ærlig om din tvivl og om, hvad det er, dine bekymringer går på i forbindelse med at skulle starte op.

Vær ærlig omkring antallet af opgaver, graden af ansvar du oplever at skulle tage på dig og vær ærlig omkring det, der viser sig at være mere vanskeligt, end du kunne forudse.

Vær åben
Vær åben overfor din leder og dine kolleger om, hvad det er i arbejdet, der er svært for dig at kunne som følge af din sygdom og dit fravær. Tænk på det at vende tilbage, som at skulle genoptræne din arbejdsevne på samme måde som at skulle genoptræne nogle muskler, du ikke har brugt i lang tid. Det skal ske i et passende tempo. Overanstrengelse vil ikke bidrage til at genopbygge og forstærke muskelmassen,men kan i stedet for nedslide den.

Respektér dine egne grænser
Når du bliver i tvivl, om du har påtaget dig for meget, eller det er gået for hurtigt, så træk i håndbremsen og sæt tempoet, mængden eller omfanget af arbejdet lidt ned – men kun lidt. Det værste, du kan gøre, er i forskrækkelse at aflyse hele planen om gradvis tilbagevenden. Det medfører ofte, at du må starte helt forfra, og det kan samtidig give en stigning i bekymringer og dårlig samvittighed.

Stil krav
Det er vigtigt, at du stiller krav til din leder om, at din tilbagevenden kan ske i et passende tempo, og at der er en fornuftig dialog om mulighederne for at tilpasse aftalerne ved en regelmæssig opfølgning.

Det er også vigtigt, at du stiller krav til dine kolleger om, at de er tydelige i deres feedback til dig, omkring hvordan de oplever dig på arbejdspladsen. Hvis de ser tegn på, at du har påtaget dig mere, end du er klar til, skal de sige til. Kun på denne måde sikrer I, at din tilbagevenden sker hurtigt og effektivt.

Kilde: Tidligere chefpsykolog Michael R. Danielsen, Psykiatrifonden

Få hjælp og støtte
Undersøg om din arbejdsplads har en sundhedsforsikring og brug denne. Du kan også tage kontakt til dit lokale jobcenter, din læge, din psykolog eller andre uden for arbejdspladsen, der kan hjælpe og rådgive dig.

Hvis du har en psykisk sygdom eller et fysisk handicap, er der ofte hjælp at hente hos forskellige organisationer og foreninger. De er ofte specialiserede og har et stort kendskab til de forskellige muligheder.