Fastholdelse: Hvad kan I gøre

Økonomisk og menneskeligt er det dyrt,når en medarbejder er syg i længere tid. Hold tæt kontakt med din sygemeldte medarbejder, det kan forkorte sygeperioden. Få ideer til hvordan og hvor ofte her.

Arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til fastholdelse ved at udarbejde og vedtage klare retningslinjer for fastholdelse af medarbejdere, der er sygemeldte pga fysiske eller psykiske årsager.

Stort set alle bliver slået af tvivl, når en kollega vender tilbage fra en sygemelding - tvivl om hvad man skal sige, hvad man kan spørge om, og hvad der i det hele taget er det rigtige at gøre.

Det er vigtigt for medarbejderen, som er sygemeldt pga. fysiske eller psykiske årsager, at være ærlig om sine begrænsninger. Det gør, at lederen og kollegerne kan hjælpe til med at sikre, at arbejdsopgaverne ikke overstiger medarbejderens ressourcer.

Videncenter for Arbejdsmiljø har i samarbejde med Psykiatrifonden fået udarbejdet to dilemmafilm, med konkrete råd og cases til brug i arbejdet med at fastholde psykisk sårbare medarbejdere.