Økonomisk og menneskeligt er det dyrt,når en medarbejder er syg i længere tid. Hold tæt kontakt med din sygemeldte medarbejder, det kan forkorte sygeperioden. Få ideer til hvordan og hvor ofte her.

Det er vigtigt for medarbejderen, som er sygemeldt pga. fysiske eller psykiske årsager, at være ærlig om sine begrænsninger. Det gør, at lederen og kollegerne kan hjælpe til med at sikre, at arbejdsopgaverne ikke overstiger medarbejderens ressourcer.

 

Flere offentlige og private aktører arbejder med fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen. Find information og værktøjer her.